VeriPark

iOS, Android ve Hibrid yapıda sistemler üzerine çalışmaya başladım. Bulunduğum süreçte, servis ile etkileşim içinde bulunan hibrid yapıda uygulamalar geliştirdim.